Aanmoediging

Mensen met het talent Aanmoediging (Developer) zien en cultiveren het potentieel in anderen. Je ziet elke verbetering en geniet daarvan.

Aanpassingsvermogen

Wie veel van het talent Aanpassingsvermogen (Adaptability) heeft gaat graag met de stroom mee. Hier-en-nu. Neemt het zoals het komt. Is flexibel.

Actiegericht

Wie het talent Actiegericht (Activator) heeft, maakt dat het gebeurt. Je zet gedachten om in actie. Bent een snelle beslisser. Ongeduldig.

Analytisch

Iemand met het talent Analytisch (Analytical) zoekt naar redenen en oorzaken. Je wil alle factoren van invloed doordenken.

Behoedzaamheid

Wie het talent Behoedzaamheid (Deliberative) bezit is serieus en voorzichtig bij het nemen van besluiten. Ziet vaak (alle) beren op de weg.

Communicatie

Het talent Communicatie (Communication) kan gedachten goed uitdrukken. Je bent geschikt als gesprekspartner en presentator.

Competitie

Het talent Competitie, onderdeel van de talentgroep Beinvloeding

Discipline

Mensen met een sterke aanwezigheid van het talent Discipline (Discipline) houden van routine en structuur. Je creëert een duidelijke orde in jouw wereld.

Focus

Het talent Focus volgens Gallup

Hersteldrang

Mensen met een sterke aanwezigheid van het talent Hersteldrang (Restorative) zijn probleemoplossers. Je ziet snel wat de oorzaak van het probleem is en lost het op.

Overtuiging

Iemand met Overtuiging (Belief) heeft sterke niet veranderbare waarden. Je wordt gedreven door een doel, een bedoeling.

Positivisme

Iemand met het talent Positivisme (Positivity) sterk aanwezig is besmettelijk enthousiast en vrolijk. Neemt anderen mee in de opwinding over plannen.

Prestatiegericht

Iemand met het talent prestatiegericht (Achiever) is een zeer hard werkende doorzetter. Je haalt veel bevrediging uit druk zijn en het af krijgen.

Relatievorming

Mensen met het talent Relatievorming (Relator) houden van diepe vriendschappen. Ze willen graag met vrienden werken aan een doel.

Saamhorigheid

Mensen met het talent Saamhorigheid (Includer) accepteren vreemden. Je voelt aan wie niet betrokken wordt en betrekt hem erbij.

Verantwoordelijkheidsbesef

Mensen met een sterke aanwezigheid van Verantwoordelijkheidsbesef (Responsibility) zijn doorpakkers. Voelen zich psychologisch eigenaar. Je stabiele waarden zijn eerlijkheid en loyaliteit.

Woo

Het talent Woo