Aanmoediging

Mensen met het talent Aanmoediging (Developer) zien en cultiveren het potentieel in anderen. Je ziet elke verbetering en geniet daarvan.

Aanpassingsvermogen

Wie veel van het talent Aanpassingsvermogen (Adaptability) heeft gaat graag met de stroom mee. Hier-en-nu. Neemt het zoals het komt. Is flexibel.

Actiegericht

Wie het talent Actiegericht (Activator) heeft, maakt dat het gebeurt. Je zet gedachten om in actie. Bent een snelle beslisser. Ongeduldig.

Analytisch

Iemand met het talent Analytisch (Analytical) zoekt naar redenen en oorzaken. Je wil alle factoren van invloed doordenken.

Behoedzaamheid

Wie het talent Behoedzaamheid (Deliberative) bezit is serieus en voorzichtig bij het nemen van besluiten. Ziet vaak (alle) beren op de weg.

Communicatie

Het talent Communicatie (Communication) kan gedachten goed uitdrukken. Je bent geschikt als gesprekspartner en presentator.

Competitie

Het talent Competitie (Competition) meet succes af aan de prestaties van anderen. Wil de eerste zijn. Speelt en wint graag.

Contextueel

Iemand met het talent Contextueel (Context) denkt graag aan het verleden. Je begrijpt het nu vanuit onderzoek van het verleden.

Discipline

Mensen met een sterke aanwezigheid van het talent Discipline houden van routine en structuur. Je creëert een duidelijke orde in jouw wereld.

Empathie

Iemand met het talent Empathie (Empathy) voelt de gevoelens van anderen aan door zich in diens situatie te verplaatsen.

Focus

Iemand met veel van het talent Focus kiest een doel en houdt daar – al corrigerend – aan vast. Eerst prioriteit, dan actie.

Harmonie

Het talent Harmonie (Harmony) zoekt consensus. Houdt niet van conflict, maar zoekt naar gemeenschappelijkheden.

Hersteldrang

Mensen met een sterke aanwezigheid van het talent Hersteldrang (Restorative) zijn probleemoplossers. Je ziet snel wat de oorzaak van het probleem is en lost het op.

Ideeënvorming

Iemand met het talent Ideeënvorming (Ideation) is gefascineerd door ideeën. Ziet de connecties tussen verschillende fenomenen.

Individualisering

Iemand met veel van het talent Individualisering (Individualization) ziet unieke talenten van individuen. En ook hoe ze goed kunnen samenwerken.

Input

iemand met het talent Input hongert naar kennis. Verzamelt en slaat allerlei soorten informatie (vormen) op.

Intellect

Kenmerkend voor iemand met het talent Intellect (Intellection) is de intellectuele activiteit. Introspectief. Je houdt van discussies.

Leergierigheid

Staat het talent Leergierigheid (Learner) hoog bij jou? Dan wil je graag leren en blijvend verbeteren. Het proces van leren staat centraal.

Maximalisering

Het talent Maximalisering (Maximizer) zoekt de kracht van mensen. Wil mensen en groepen excellent maken.

Onpartijdigheid

Wie veel van het talent Onpartijdigheid (Consistency) heeft vindt dat je alle mensen gelijk hoort te behandelen. je maakt/handhaaft daar de regels voor.

Organisatievermogen

Het talent Organisatievermogen (Arranger) organiseert. Dirigeert plannen en agenda’s. Blijft alles optimaliseren. Flexibel.

Overtuiging

Iemand met Overtuiging (Belief) heeft sterke niet veranderbare waarden. Je wordt gedreven door een doel, een bedoeling.

Positivisme

Iemand met het talent Positivisme (Positivity) sterk aanwezig is besmettelijk enthousiast en vrolijk. Neemt anderen mee in de opwinding over plannen.

Prestatiegerichtheid

Iemand met het talent Prestatiegerichtheid (Achiever) is een zeer hard werkende doorzetter. Je haalt veel bevrediging uit druk zijn en het af krijgen.

Relatievorming

Mensen met het talent Relatievorming (Relator) houden van diepe vriendschappen. Ze willen graag met vrienden werken aan een doel.

Saamhorigheid

Mensen met het talent Saamhorigheid (Includer) accepteren vreemden. Je voelt aan wie niet betrokken wordt en betrekt hem erbij.

Significantie

Iemand met veel van het talent significantie (Significance) wordt graag gezien als erg belangrijk. Is onafhankelijk. Zoekt erkenning.

Strategisch

Het talent Strategisch (Strategic) ziet van elk scenario de relevante patronen en issues. Creëert snel een alternatief.

Sturingskracht

Iemand met veel van het talent Sturingskracht (Command) heeft charisma. Neemt in een crisis de controle over en besluit dan vaardig.

Toekomstgerichtheid

Iemand met het talent Toekomstgerichtheid (Futuristic) is geïnspireerd door de toekomst /wat kan zijn. Een visie op de toekomst geeft energie.

Verantwoordelijkheidsbesef

Mensen met een sterke aanwezigheid van Verantwoordelijkheidsbesef (Responsibility) zijn doorpakkers. Voelen zich psychologisch eigenaar. Je stabiele waarden zijn eerlijkheid en loyaliteit.

Verbondenheid

Voor iemand met veel van het talent Verbondenheid (Connectedness) staat alles in verband met elkaar. Ziet de verbanden. Niets gebeurt zomaar.

Woo

Het talent Woo (Winning others over) wordt ook wel innemendheid genoemd. Wie veel Woo heeft houdt van de uitdaging nieuwe mensen te ontmoeten en te winnen. IJsbreker.

Zelfverzekerdheid

Het talent Zelfverzekerdheid (Self-assurance) heeft een goed intern kompas. Je bent vol vertrouwen dat je jouw leven goed bestuurt.