Overtuiging

Iemand met Overtuiging (Belief) heeft sterke niet veranderbare waarden. Je wordt gedreven door een doel, een bedoeling.

Hoe herken je het talent?

  • Je hebt een of meerdere belangrijke waarden die je onder geen beding zult veranderen;
  • Je hebt een belangrijke reden of doel waar je voor leeft (of bent daar erg naar op zoek);
  • Mogelijk vinden anderen jou wel eens lastig of zelfs drammerig in jouw ijver om de zaken op de voor jou enige mogelijke manier te laten verlopen.

Hoe ‘verkoop’ ik dit talent?

Jij bent overtuigd vóór of tegen iets. Waar je in gelooft, daar ga je voor. Dat maakt jou heel betrouwbaar. Je bent iemand die het zichzelf daarbij soms niet bepaald gemakkelijk maakt. Waar anderen soms lekker pragmatisch kunnen zijn en zich laten meedrijven met de stroom, ga jij de strijd aan voor datgene waar je in gelooft. Dat levert je passie en zingeving op. Maar soms ook irritatie en conflict.

Waar moet ik voor oppassen?

Mensen met Overtuiging zullen niet snel (en waarschijnlijk helemaal nooit) hun waarden opgeven. Toch betekent dit niet dat ze daarmee niet anders kunnen dan andersdenkenden actief aan te spreken of zelfs ronduit aan te vallen op hun ‘inferieure’ waarden en ideeën. “Choose your battles” is een mooi devies…

Het ontwikkelen van het talent Overtuiging

In het begin zullen mensen met dit talent geneigd zijn om andersdenkenden waar mogelijk te ontlopen omdat ze zich erg storen aan mensen met “andere” waarden. Wie dit talent goed heeft ontwikkeld zal juist afstappen op mensen met andere waarden om te zien of ze kunnen worden ze overtuigd en gemotiveerd tot ander gedrag.

Uit verhalen heb ik begrepen dat het talent Overtuiging heel lastig was in te delen in één van de vier categorieën. Uiteindelijk is besloten dat het het best in Executief paste. Zelf vind ik het eigenlijk het best passen bij talenten die Overtuiging willen verweven.