De Talentversneller

Een Talentversneller is een manager met een eigen, (zelfs unieke) managementstijl, die écht het beste uit zijn of haar medewerkers haalt.

Waarom dat belangrijk is bewees GallupGallup is een Amerikaans onderzoek- en adviesbureau bekend om de opinieonderzoeken en het CliftonStrenghts talentenassessment.
Gallup verleent strategisch en op research gebaseerde advies aan bedrijven en organisaties.
  met grootschalig wereldwijd onderzoek. Hieruit bleek dat organisaties met een hoog percentage ‘Employee Engagement’ (wat we vertalen als werkplezier) veel betere resultaten behalen dan de competitie.

Volgens dit onderzoek onder vele miljoenen werknemers hebben managers een veel grotere invloed op het engagement, de betrokkenheid en bevlogenheid van hun medewerkers, dan voorheen werd gedacht. Managers beïnvloeden 70% van het verschil tussen een ‘engaged’ team en een team dat de kantjes ervan afloopt.

Sisley - Sisley

Waarom is werkplezier zo belangrijk?

Engagement of werkplezier is in positieve zin verantwoordelijk voor een veel hogere productiviteit, omzet en verkoop. Daarnaast vermindert het ziekteverzuim, het (ongewenste) personeelsverloop en problemen met de kwaliteit van de productie. Zichtbaar en voelbaar is dat medewerkers met meer plezier werken in een organisatie die de medewerker op #1 zet.

Twee vormen

Deze training bieden we in twee vormen aan

  1. Normale training (A) van 5 dagen en
  2. Uitgebreide training (B) van 5 dagen plus de dagen die nodig zijn voor het organisatie-ontwikkelprogramma.

In de laatste variant ontwikkelen managers samen de gewenste omgeving van waaruit ze samenwerken. Voorbeelden zijn het formuleren van een nieuwe missie van het MT of het concreet invoeren van een nieuwe manier van managen.

Omdat B altijd maatwerk is, staat hieronder de inhoud van de normale training.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit medior en senior managers. Ook professionals HR, L&D en Management Development (MD) volgen de training om hun managers goed te kunnen ondersteunen. De trainingsgroepen hebben tussen de 8 tot 12 deelnemers met 2 trainers. De 5 trainingsdagen van 8 uur zijn intensief en dat vereist voldoende motivatie en commitment van deelnemers.

Voorbereiding per trainingsdag: gemiddeld ongeveer 2 uur voorbereiding en tijd om o.a. de 34 talenten te leren. 

Opzet training

Leerdoelen:

  • Bewustzijn over wat je wilt leren en eventueel verbeteren aan jouw eigen managementstijl en/ of -vaardigheden;
  • Jezelf veel beter leren kennen en daarmee bewustwording van de manier waarop je kijkt en handelt als manager of adviseur;
  • Wu-wei… Veel meer bereiken door veel minder te doen. Bijvoorbeeld: stoppen met medewerkers te willen veranderen. Zet ze in waar ze goed in zijn. Stel eisen aan hun resultaten, hun (team)bijdrage aan het team, en hun houding en gedrag;
  • De specifieke meerwaarde leren kennen van management en coaching op basis van talenten;
  • De 34 CliftonStrengths talenten echt leren kennen waardoor je jezelf en anderen met behulp daarvan kunt coachen;
  • Nieuwe inzichten opdoen over hoe je het engagement sterk kunt verhogen met je team;
  • Deelnemers krijgen een toolset mee (reader, talentkaarten en formulieren waarmee ze hun coaching gemakkelijk kunnen vormgeven).

Meer weten?

Vul onderstaande formulier in en je ontvangt een uitgebreide pdf met meer informatie over de training Talentversneller.

Aanvraag informatie talentversneller