We hebben allemaal 34 talenten

“Hoe komt het dat u zo succesvol bent geworden?” Met deze en andere vragen interviewden onderzoekers van GallupGallup is een Amerikaans onderzoek- en adviesbureau bekend om de opinieonderzoeken en het CliftonStrenghts talentenassessment.
Gallup verleent strategisch en op research gebaseerde advies aan bedrijven en organisaties.
meer dan 2 miljoen succesvolle mensen.

Zo ontdekten ze dat we allemaal een unieke combinatie hebben van 34 talenten. Sommige zijn sterk aanwezig, anderen wat minder, maar ze zijn er allemaal. En hoe hoger zo’n talent in jouw top 10 staat, hoe sterker de impact ervan op jouw leven.

Per persoon verschilt de sterkte van het talent en dus de top 10 belangrijkste talenten. In theorie zijn er 34! (facultatief)Dit bereken je als 34x32x31x33....x2x1. Mijn rekenmachine zegt dat dit 2,95233e38 is. mogelijke combinaties.

Ook als we ons beperken tot de top 10 talenten, is de kans dat je iemand tegenkomt met dezelfde top 10 zo’n 1 op 33 miljoen. Je raadt het al, de kans dat jij uniek bent is vrij groot…

Wat doet talent?

Talent maakt dat je ergens heel erg goed in kunt worden. Maar dat gaat niet vanzelf. Als jouw nummer 1 talent Harmonie is, wil dat niet automatisch zeggen dat dat je ook heel erg harmonieus bent of doet.

Dat hangt af van de vraag of je het talent inzet, traint en leert van de resultaten.

Talenten zijn potentie. Het zijn strategieën om dingen op jouw manier te doen.

Hoe goed ken je jezelf?

Probeer eens om jouw top 5 (meest dominante) talenten te selecteren uit de onderstaande 34 talenten. De kans dat dit lukt is klein. De reden: mensen kunnen hun eigen talenten vaak niet goed zien. Ze denken en voelen en gedragen zich op een manier die past bij hun talenten maar vinden dat zo volstrekt normaal dat het ze niet opvalt. Om ze echt te leren is een CliftonStrenghts onderzoek van Gallup nodig.

Bold Move is certified Strenghts Coach en bij ons kun je het CliftonStrenghts Assesment doen. Kost je een kwartiertje en daarna krijg je een uitgebreide toelichting over jouw talenten en hoe je die maximaal in kunt zetten om (nog) beter te presteren.

PS Wil je Bold Move Manager worden? Dan is de test onderdeel van het programma.

De talenten beschreven

Hieronder staat een beschrijving van alle 34 talenten zoals die uit het CliftonStrenghts onderzoek van Gallup naar voren kunnen komen. Klik op het talent om er meer over te leren. Onderaan staat een toelichting over de kleuren.

Wat betekenen de kleuren?

Er zijn 34 talentthema’s die je kunt indelen in vier soorten:

Mensen met dominante Executieve talenten weten hoe ze dingen voor elkaar krijgen. 

Mensen met dominante Beïnvloedende talenten weten de leiding te nemen, voor hun mening uit te komen en te zorgen dat hun team wordt gehoord. 

Mensen met dominante Relatie bouwende talenten hebben de mogelijkheid goede relaties op te bouwen en een team onderling te (ver)binden. Ze kunnen het teamresultaat groter maken dan ieders individuele prestatie (synergie). 

Mensen met dominante Strategisch denk-talenten helpen een team te bedenken wat er zou kunnen zijn. Ze zoeken en analyseren informatie om betere beslissingen te kunnen nemen.