Leergierigheid

Staat het talent Leergierigheid (Learner) hoog bij jou? Dan wil je graag leren en blijvend verbeteren. Het proces van leren staat centraal.

Hoe herken je het talent?

  • Je bent gericht op informatie en met name op informatie in combinatie met ervaring waarin je echt geïnteresseerd bent;
  • Als je een nieuwe uitdaging aangaat zoals een nieuwe baan heb je niet de neiging om eerst minitueus de uitgebreide functiebeschrijving en procesbeschrijvingen uit jouw hoofd te leren. Je stapt liever in de nieuwe ervaring. En leest ondertussen verder.
  • Waar je slecht tegen kunt zijn mensen die uitstralen dat ze het allemaal wel weten maar dat in feite geenszins kunnen waarmaken. Hoe kun je zo weinig nieuwsgierig zijn?

Een voorbeeld is de Zuid-Afrikaanse CEO van Tesla Motors, Elon Musk. Hij studeerde zowel natuurkunde als kunst in Pennsylvania en ontwikkelde zich tot een veelzijdig ondernemer met een duidelijk visie en missie. Een moderne Michelangelo. De samenhang is dat wat hij doet (o.a. auto’s, zonnedaken, betaalsystemen en ruimtereizen) moet bijdragen aan de omslag van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.

Waar moet ik voor oppassen?

Als de learner doorslaat heeft hij weinig rust in zich, geen zitvlees. Steeds nieuwe dingen willen leren maakt dat banen gemiddeld geen vier jaar duren maar anderhalf. Dan slaat de verveling toe. Het CV wordt zo voller en voller en 12 ambachten x 12 branches maken misschien een wat onduidelijk profiel. Te weinig Focus zou je kunnen zeggen. Maar ach, is dat nou zo nadelig? De leergierige mens is dan weer leerling, dan weer leraar. Beide kanten van dit spectrum zijn interessant voor hem. “Stilstand is achteruitgang”, zou een uitspraak van iemand met Leergierigheid kunnen zijn. En wat is daar mis mee? Ik denk niet zo veel. Hoe sneller de maatschappij verandert in politiek, economisch, sociaal en technologisch opzicht, hoe meer Leergierigheid we nodig zullen hebben. Op een bepaald niveau hebben deze mensen ook de flexibiliteit om bij te blijven leren. In 2050 zullen waarschijnlijk steeds meer mensen zonder Leergierigheid afvallen uit de race van het voortdurend aanpassen aan de omgeving.

Een gouden tip voor het ontwikkelen van dit talent is…?

Zo lang het talent Leergierigheid vooral een weerstand inhoudt tegen wat er nu is, is het nog geen volledig productief talent. Wie hele dagen op internet nieuwe informatie zoekt, en wie om de week een bila aanvraagt bij zijn manager om te vragen om alsjeblieft wat interessantere ervaringen op te doen, heeft misschien meer last van het talent. Maar wie het talent zo inzet dat het zijn kennis- en ervaringsniveau snel in de gewenste richting kan sturen, die heeft de toekomst. Die weet in no time zijn omgeving met bruikbare informatie te overtuigen dat die nieuwe functie, rol, opdracht of positie hem op het lijf geschreven is. Wat dat betreft lijkt het talent misschien wel wat op Zelfverzekerdheid. De durf om de nieuwe horizon te verkennen, altijd op weg naar een nieuwe volgende stip aan de horizon…