Contextueel

Iemand met het talent Contextueel (Context) denkt graag aan het verleden. Je begrijpt het nu vanuit onderzoek van het verleden.

Hoe herken je het talent?

  • Mensen kunnen met hun aandacht voortdurend in de toekomst zijn bij hun plannen. Of in het hier-en-nu. Of je denkt – zoals Contextueel doet – graag na over het verleden;
  • Ook het nu bekijk je voortdurend vanuit de vraag wat in het verleden heeft geresulteerd in deze situatie in het heden;
  • Zeker als je ook Input als dominant talent hebt, verzamel je informatie, artefacten, foto’s en schriftelijke informatie die een indruk geeft van vroeger. Soms van de eigen familie. Soms over de oude Grieken of over bijvoorbeeld veldslagen.
  • Vaak is er een specifieke plaats en periode die jou mateloos interesseert. Bijvoorbeeld de Amerikaanse Burgeroorlog.

Wat iemand met het talent Contextueel leuk maakt is dat hij vol verhalen zit. Verhalen die vaak heel goed worden verteld, inclusief de kleuren en geuren van toen. Gedetailleerde beschrijvingen zijn het vaak. Oudere mensen met Contextueel kunnen ook het tempo van toen meenemen in hun verhaal wat mij persoonlijk wel eens heel erg ongeduldig maakt. Mensen die wat meer geduld hebben, kunnen enorm genieten van deze rijkdom van het verleden; wat volgens een filosoof als Eckhardt Tolle niet eens bestaat. Er is alleen het nu waarin we het verleden herscheppen in ons hoofd. Voor Contextueel is dat geen issue. Het verleden maakt sowieso een groot deel van het heden uit voor hem of haar.

Waar moet ik voor oppassen?

Wie het verleden vergeet, maakt opnieuw dezelfde fouten en daar heeft degene met Contextueel een hekel aan. Wie wel eens heeft geprobeerd een organisatie(onderdeel) te veranderen, kwam altijd wel iemand tegen die zei: “Dat hebben we al eens geprobeerd en dat is toen ook niet gelukt…”. Daarmee verraadt de Contextueel zichzelf. Iemand met Toekomstgerichtheid of Aanpassingsvermogen zou dan kunnen reageren met de opmerking dat je niet veilig kunt autorijden als je alleen in de achteruitkijkspiegel kijkt. Stof genoeg voor discussie. Feit is dat je uit het verleden talloze oorzaak en gevolgrelaties kunt bestuderen die zich niet voor niets herhalen. L’ histoire se répète, stellen de Fransen terecht.

Een gouden tip voor het ontwikkelen van dit talent is…?

Wie Contextueel steeds inzet om niet te hoeven ontwikkelen als mens, komt natuurlijk niet veel verder. Want alles stroomt. De wereld verandert steeds sneller. Wat gisteren OK was voldoet nu al niet meer… Wie zijn herinnering aan het verleden vasthoudt om het beste daaruit te kunnen bewaren, maakt het talent productief. Niet voor niets komen ontwikkelingen in de mode, de muziek en theater voortdurend op, tot stilstand en dan weer op. En de Contextueel herinnert ons daar aan.