Aanmoediging

Mensen met het talent Aanmoediging (Developer) zien en cultiveren het potentieel in anderen. Je ziet elke verbetering en geniet daarvan.

Hoe herken je het talent?

  • Je hebt heel veel geduld met mensen die nog niet zo goed zijn in een bepaalde vaardigheid of met bepaalde kennis;
  • Waar anderen zich al gauw gefrustreerd zouden voelen over de vaak trage vooruitgang, geeft het jou juist energie;
  • Als je ooit een kind hebt leren fietsen dan weet je direct of je dit talent bezit of niet;
  • Je bent in staat om de kleinste vorderingen te signaleren om de leerling daar weer mee aan te moedigen. Een cheerleader…

Waar moet ik voor oppassen?

Het zien van potentieel in andere mensen is natuurlijk geweldig om te kunnen. En het helpen ontwikkelen daarvan is al even mooi. “Oppassen” lijkt dan ook een overdreven woord. Maar is het dat ook? Een van de lastige dingen bij het zien van potentieel in anderen is dat dit vaak grote gevolgen heeft. Het kind dat wordt bekrachtigd in het “goed zijn in iets”, wat het ook is, zal geneigd zijn dat gedrag te herhalen. Voor je het weet definieert het kind zich als een goede toneelspeler of sportman.

Heeft het kind eenmaal gekozen en helpt de leerkracht dit verder te ontwikkelen, dan is een proces in gang gezet dat lastig te stoppen is. Kan de leerkracht nog terug? Toegeven dat de ontwikkeling achterbleef. Dat zal dan toch voelen als falen. Dat hij of zij het gewoon verkeerd heeft ingeschat. Kortom: zelfreflectie en een behoorlijke integriteit zijn nodig. En ook dit talent moet worden geoefend en ontwikkeld in een veilige omgeving waarin fouten gemaakt kunnen worden tot het loepzuiver is. Geen gemakkelijke opgave in een wereld waarin ouders zich steeds meer als consument opstellen en kwaliteit eisen.

Een gouden tip voor het ontwikkelen van dit talent is…?

De sleutel naar de ontwikkeling van iemands talent is niet zozeer de bijdrage die de Aanmoediger daarbij geeft. Hoe helpend die bijdrage ook mogen zijn, wat centraal staat bij de vraag of de ontwikkeling doorzet is het talent van degene die ontwikkeld wordt. Veel leerkrachten maar ook bijvoorbeeld beroepscoaches die zich dat nog niet realiseren, raken gefrustreerd als ze iemand met steeds meer inzet helpen die het toch niet echt heeft. Het ego moet eraan wennen dat de bijdrage nooit kan zijn dat een fantastische leraar iemand zonder talent ver kan brengen. Wie het talent echt centraal zet, dat talent eerst goed meet en dan pas aan de slag gaat om het te helpen ontwikkelen, komt veel verder. Zoals mijn vriendje Derk altijd zei: ”Je hebt het, of je hebt het niet”. Hij had deels gelijk. Aan niet-ontwikkeld talent heb je weinig.