Ideeënvorming

Iemand met het talent Ideeënvorming (Ideation) is gefascineerd door ideeën. Ziet de connecties tussen verschillende fenomenen.

Hoe herken je het talent?

  • Ideeën fascineren je. Dat kunnen theorieën, modellen, aanpakken, verbeteringen, nieuwe producten en ook andere vormen zijn;
  • Je vindt het geweldig als je een zeer complex vraagstuk kunt terugbrengen tot een simpele metafoor die iedereen snapt;
  • Elke keer als je weer een nieuw idee in jouw hoofd krijgt, voel je een beetje extra energie.

Ideeënvorming klinkt positief als naam van een talent. Ook het met Ideeënvorming verbonden ‘creativiteit’ heeft een hele positieve klank. Mensen met Ideeënvorming zijn gefascineerd door ideeën. Ze stellen zich vaak de vraag: What-if? Hoe zou het zijn als…? Vaak proberen ze een onderwerp vanuit een andere (vaak vreemde) invalshoek te bekijken. Dat levert frisse perspectieven op. Het talent Strategisch zoekt ook naar ideeën maar dan om een doel op een andere manier te bereiken.

Waar moet ik voor oppassen?

Ideeënvorming kan als een vrij onpraktische eigenschap worden gezien. Het kan wat blijven hangen in een fantasiewereldje vol leuke ideeën. Je hebt twee vormen en het is handig van jezelf te weten welke vorm je hebt: de ene vorm is vrij reactief en reageert op dingen die beter zouden kunnen. Dat lijkt dus een beetje op Maximalisering dat ook ontevreden is over de status quo. De andere vorm komt minder vaak voor een begint vanuit het niets, een leeg canvas, te denken. Dat is de meest pure vorm van creativiteit. Creativiteit heeft ook nadelen. Doordat je bijvoorbeeld 3 x langer dan nodig over je administratie doet omdat je elke keer opnieuw een oplossing bedenkt voor het bewaren van bijvoorbeeld facturen… (Hier heb ik echt last van helaas!).

Een gouden tip voor het ontwikkelen van dit talent is…?

Ideeënvorming zie je volgens mij in de kleuterfase al. Sommige kinderen zijn net iets meer out-of-the-box (letterlijk) dan anderen. Tussen leven in een fantasiewereld en op innovatieve wijze bijdragen aan concrete verbeteringen in de wereld, ligt een enorme ontwikkeling. Hoe meer ruimte je krijgt (of misschien wel neemt) om dit talent te ontwikkelen, hoe verder je kunt komen. Zoals Henry Matisse al zei: “Creativity takes courage”.