Saamhorigheid

Mensen met het talent Saamhorigheid (Includer) accepteren vreemden. Je voelt aan wie niet betrokken wordt en betrekt hem erbij.

Hoe herken je het talent?

  • Je weet hoe het voelt om te worden buitengesloten en als het even kan probeer je dat leed voor anderen te voorkomen. Sociale rechtvaardigheid telt voor jou. Jij brengt mensen (terug) bij de groep;
  • Je kunt goed overweg met diversiteit. Mensen mogen van elkaar verschillen. Grote kans dat jij allerlei “soorten” vrienden hebt;
  • Als je ergens een hekel aan hebt zijn het kliekjes. “Ons soort mensen”, is een uitdrukking die jij nooit zult gebruiken.

Waar moet ik voor oppassen?

Dit talent kent net als elk talent hele lichte verschijningsvormen: iemand wordt op zijn eerste werkdag door het gebouw geleid en aan iedereen voorgesteld bijvoorbeeld. Maar het kan ook zwaarder worden ingezet.

Elke cultuur heeft waarden die worden gedeeld door de leden van die cultuur. Deze waarden zijn gevormd door soms eeuwen van ervaring. Culturen maken dat groepen mensen met elkaar kunnen samenwerken zonder steeds weer alles met elkaar te moeten bespreken en te besluiten. Culturen zijn dus zeer nuttig voor de efficiency. Aan de waarden hangen ook normen. Sommige dingen doe je niet in een bepaalde cultuur. De straf voor het overtreden van die normen (vaak ongeschreven wetten) is plagen, pesten en op zijn ergst: uitsluiting.

Iemand met Saamhorigheid neemt risico als hij of zij probeert iemand die niet bij de groep hoort (of nog niet) te betrekken. Hij of zij riskeert de eigen uitsluiting. De ergste straf.

Een gouden tip voor het ontwikkelen van het talent Saamhorigheid

Het niet tegen ongelijkheid kunnen is een logische voedingsbodem voor het talent Saamhorigheid. Op zichzelf is dat natuurlijk een positieve menselijke eigenschap. De basis van Saamhorigheid. Maar over het ontwikkelen van dit talent is de stip op de horizon dat je de integratie van mensen promoot en actief bevordert. Misschien omdat je denkt dat die nieuwe mensen iets kunnen toevoegen aan de cultuur of aan de groep. Misschien omdat de groep daardoor gevarieerder, diverser wordt. Of in termen van talenten: juist door mensen te includeren die anders denken (met andere talenten) kun je de blik van de groep op de samenleving om je heen sterk verbeteren. Monocultuur sterft na verloop van tijd altijd uit. Dat concept is te kwetsbaar.