Het talent Woo (Winning others over) wordt ook wel innemendheid genoemd. Wie veel Woo heeft houdt van de uitdaging nieuwe mensen te ontmoeten en te winnen. IJsbreker.

Hoe herken je het talent?

Het is een talent gericht op invloed. WOO (Winning others over) is het primaire proces van politici, marktkooplui en straat-enquêteurs. Snel een positieve indruk maken op anderen (charmeren) en veel nieuwe mensen leren kennen, is voor hun werk van levensbelang. De moed waarmee deze mensen op andere onbekende mensen afstappen, zo nodig heel veel te gelijk, vind ik zelf altijd weer imposant. Daar waar 13% van alle mensen dit talent in de top 5 hebben staan, heeft 87% het daar dus niet. Voor mensen met WOO is het onvoorstelbaar dat je niet op een nieuw (vers) medemens zou afstappen. Omgekeerd is het voor sommigen van die 87% juist heel fijn om dit niet te hoeven doen.  Sjoerd Bosma, de volksdansleraar van mijn jeugd, had het altijd over: “Muurbloempjes”. Dat waren de kinderen die “nooit zullen dansen op het feest”. Hij spoorde op die manier de verlegen jongens aan om meer hun best te doen bij het leren dansen van de Troika. Als je wat verlegen uitgevallen was, kon je toch nog altijd dansen als je je best deed…

Waar moet ik voor oppassen?

WOO vindt het niet alleen leuk om zichzelf voor te stellen aan nieuwe mensen, maar ook om mensen aan elkaar voor te stellen. De Muurbloempjes en andere meer introverte mensen die zich juist graag in de periferie van het feest ophouden, staan daar niet voor niets. Niet iedereen wil voorgesteld worden aan anderen door een initiatiefrijke WOO. Of misschien soms stiekem toch? Omdat velen wat onzeker worden van de sociale energie van de WOO is het voor de WOO van belang om oprecht te zijn in dit gedrag. Het wordt – volkomen ten onrechte – nog wel eens als onecht of oppervlakkig beleefd. Dit vooral door degenen die door de WOO weer met hun eigen verlegenheid worden geconfronteerd.

Een gouden tip voor het ontwikkelen van dit talent is…?

De eerste indruk telt. Dat is een waarheid als een koe. Na die eerste paar seconden van bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek weten beide partijen vaak al of ze verder willen. De rest van zo’n gesprek is soms meer een rituele dans en geeft soms een herkansing. De WOO heeft geen moeite met die eerste 10 seconden en daarmee is dit talent letterlijk goud waard. Zeker de WOO die zijn talent gebruikt om nieuwkomers ergens bij te betrekken, kunnen enorm veel waarde toevoegen voor hun organisatie. Dat geldt ook algemener: de WOO die leert om zijn eigen missie, zijn organisatie of gemeenschap te dienen door veel nieuwe relaties aan te gaan, ontwikkelt het talent tot iets constructiefs.