Check managers op hun intrinsieke motivatie

Leiderschap en Employee Engagement tip 1

Check managers op hun intrinsieke motivatie

  • Een belangrijke voorspeller van het succes en de productiviteit van medewerkers is zijn of haar Employee Engagement (dat je kunt uitsplitsen in houden van je werk en van je werkgever; bevlogen- en betrokkenheid);
  • Managers hebben een grote invloed op het engagement van hun medewerkers;
  • Om een engaged team te krijgen is het daarom van groot belang dat een manager goed geselecteerd wordt;
  • Een goede manager doet zijn of haar werk omdat ie dat goed kan en graag doet. In vaktermen heet dit ‘intrinsieke motivatie’. Zo’n manager zet de talenten die hij of zij heeft op een goede manier in.

Uitleg

Het lijkt misschien een open deur, maar intrinsieke motivatie is essentieel. Managers creëren door hun positie in hoge mate de omstandigheden waarin een team wel of niet engaged raakt. Is de manager zelf niet engaged, dan wordt de kans dat het team dit wel is veel kleiner. Stel dat je een nieuwe manager uitzoekt voor een team van 15 medewerkers. Stel dat je een manager aantrekt die intrinsiek gemotiveerd (1) is voor het leiden van dat team. Dan betekent dit dat de kans dat dit team engaged zal worden, sterk stijgt. Dit kan op een team van 15 medewerkers met een modaal salaris meer dan  € 100.000 aan productiviteit (per jaar!) schelen.

Bovenstaande wil niet automatisch zeggen dat als je een intrinsiek gemotiveerde manager in dienst neemt, het wel goed komt met dat engagement. Het is eerder zoals Johan Cruijff (2) ooit zei over Italianen: “Je ken niet van ze winnen, maar je ken wel van ze verliezen…”. Intrinsieke motivatie is een voorwaardelijke conditie. Om tot écht engagement te komen is ook nodig dat de manager uitvindt (zowel voor zichzelf als voor alle individuele leden van het team) welke van de psychologische basiseisen aan werk (3) vooral een rol speelt bij ieders motivatie. Vervolgens zal de manager dan een bijdrage moeten leveren aan de ervaring van medewerkers dat hun specifieke psychologische basiseisen daadwerkelijk worden vervuld. Bijvoorbeeld: dat de medewerker die autonomie erg belangrijk vindt, regelmatig thuis mag werken. De beste manier om die ervaring te bereiken is hierover in gesprek zijn en blijven met alle medewerkers.

Praktisch

Hoe kom je erachter of een potentiele manager intrinsiek gemotiveerd is? Vraag wat maakt dat hij of zij heeft gekozen voor het managementvak. Herhaal deze vraag op minstens drie verschillende manieren. Bijvoorbeeld: “Hoe ben je manager geworden? Wat maakt dat je graag manager bent? En: Wat motiveert jou om een leidinggevende baan te ambiëren?” Let op de manier waarop de manager dit motiveert. De intrinsiek gemotiveerde manager antwoordt met: “Ik vind dat werk (gewoon) leuk…” en alle mogelijke varianten daar op. Andere motivaties zijn vaak een indicatie van extrinsieke motivatie (4). Denk aan: een beter salaris of andere voorwaarden, meer carrièrekansen (partner kunnen worden), meer inhoudelijke invloed hebben, gewaardeerd of bewonderd worden, positief over jezelf denken of vinden dat leidinggevend werk erbij hoort vanaf een bepaald niveau. Een manager die extrinsiek gemotiveerd is, wordt zeer waarschijnlijk geen goede manager.

 (1) De intrinsieke motivatie komt uit de persoon zelf en is dus niet afhankelijk van externe bronnen zoals de verwachting over straf of beloning (Zelfdeterminatietheorie van Ryan).

(2) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/uitspraak-leidt-tot-grote-verwarring-cruijff~bfb7c66f/

(3) Formeel zijn dit: ‘Competentie’, ‘Verbinding’ en ‘Autonomie’ maar ook de vraag of jouw werk nuttig is voor anderen of voor een betere wereld (‘Purpose’) is voor steeds meer medewerkers (Millennials) relevant.

(4) Sommige voorbeelden zijn ontleend aan de Self-Regulation Questionnaires-Academic (SRQ-A) door Ryan and Connell (1989).

Foto: Pexels

 

Interesse in een vrijblijvend gesprek?

Invalid Email
Invalid Number

Laat een reactie achter